DAMIZLIK DÜVE İTHALATI

Limuzin (Limousin)

Limuzin ( Limousin ) ırkı sığırların anavatanı Fransa dır. Limuzin (limousin) ırkı sığırlar oldukça yüksek üreme yeteneğine sahiptir. Limuzin (limousin) ırkı et randımanı, et kalitesi ve et verimi bakımından üstün oluşundan dolayı et üretim amaçlı yetiştiriciliği yapılmaktadır. Limuzin (limousin) ırkı ineklerin süt verimi kombine ve sütçü ırk ineklere göre oldukça düşüktür. Limuzin (limousin) ırkının en belirgin renk özellikleri kızıl renk olmaları ağız, burun ve göz çevrelerinin açık olmalarıdı

ÜRÜN BİLGİSİ

Limuzin (Limousin), inek yetiştiriciliği aslında etçi sığır ırkları özelliğinden dolayı besiye alınacak dana elde etmek için üretimi yapılmaktadır.


Limuzin (Limousin) sığır ırkı, anavatanı Fransa'dır. Fransa'da ilk yetiştirilme yeri limuzin bölgesi olmasından dolayı bu ismi alan Limuzin sığır ırkı ilk önce süt ırkı bir hayvan olarak görülmüştür. Ancak daha sonraları et yönü ağır bastığından etçi sığır yetiştiriciliğinde kullanılmıştır. Limuzin sığır ırkı dünyada etçi damızlık sığır yetiştiriciliğinde ön saflarda bulunan bir sığır ırkıdır. Limuzin sığır ırkı hayvanların renkleri açık kızıl renklidir. Dişi hayvanlar erkeklere göre biraz açık renkli görünümlüdür. Limuzin sığır ırkı hayvanların burun ve göz kenarları açık renkli olup, boynuzsuz sığır ırkı olmasına rağmen boynuzlu olanlarda mevcuttur. Sakin bir görünüme sahip olan limuzin sığırlar, tam bir sürü ve mera hayvanı olma özelliğine sahiptirler. Limuzin sığır ırkı hayvanların et tutma özelliği olağanüstü olması, etinin yağsız ve ince lifli olmasından dolayı et kalitesi yüksektir. Kas yapısı mükemmel olmasına karşın kemik yapısı ince ve narindir. Bu durum etteki randımanın yüksek olmasını sağlar. Besi ırkları için önemlidir. Limuzin sığır ırkı hayvanlarda döl verimi yüksektir.

Dış koşullara dayanıklı bir hayvan olup adaptasyon sorunu yaşamazlar. Limuzin sığır ırkı hayvanlarda ergin dişi hayvanlarda canlı ağırlık 600-700 kg. erkeklerde ise 900-1000 kg. ortalamasında olmaktadır. Besiye alınan limuzin ırkı sığırlarda yemden yararlanma oranı yüksektir. Canlı ağırlık artışları ortalama 1000-1300 gün/gr olabilir. Etteki randımanı %65 civarındadır. Buzağılarda doğum ağırlığı dişilerde 35 kg. erkeklerde 40 kg. ortalamasındadır. Erkek danalar bir yaşına geldiği zaman 530 kg canlı ağırlık ortalamasını yakalamaktadırlar. Bu özellikler besi ırkları içinde olması gereken özelliklerdir. Limuzin ineklerin günlük süt verimleri 10 litre civarındadır. Limuzin sığır ırkı hayvanlar yukarıda belirtilen özelliklerden dolayı daha ziyade etçi sığır özelliğinden yararlanılır. 

DİĞER ÜRÜNLERİMİZ