SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİM VE SATIŞI

KATE A-1

ÜRÜN BİLGİSİ

KATE A-1 Ürün Özellikleri                        :


Islah edildiği yer : Bulgaristan
Bitki boyu : 100 - 110 cm.
Çeşit derecesi : Ekmeklik
Dane rengi / durumu : Kırmızı / yarı sert
Başak yapısı : Kılçıksız
Başak rengi : Beyaz
Başak yapısı  : Dik ve uzun yapıdadır.
Ekmeklik kalitesi : Orta

Gelişme tabiatı : Alternatif bir çeşit olup soğuklara dayanımı orta derecedir.
Kardeşlenme kapasitesi : Yüksek 
Verim (kg/da) : 500-750

Teknolojik Özellikleri        :

Hektolitre ağırlığı : 76-80 kg/hl
Bin Dane ağırlığı : 34 - 38 gr.
Glüten : %30-40, glüten indeksi :%40-50
Protein : %11-13
Sedim (ml) : 48, gecikmeli sedim (ml) : 49
Sedimantasyon : 35-45 ml
Absopsiyon : %60,2 olup teknik değerleri çok iyidir.


Ekim Bölgesi                   : Marmara Bölgesi ile kışı aşırı soğuk olmayan diğer bölgelerin taban ve yarıtaban alanlarda ekimi tavsiye edilir.


Hastalığa dayanımı        : Taban arazilerde ve Marmara Bölgesi sahil kuşağında kök ve kökboğazı hastalıklarından zarar görebilir. Sarı pasa dayanıklı olup kayverengi pasa hassastır.